MENI

Istorija parlamentarizma u BiH

Antički period

Kroz historiju Bosne i Hercegovine susrećemo se s brojnim predstavničkim tijelima od državnog značaja koja su se razlikovala prema tome da li je Bosna bila srednjovjekovna država, da li je imala pokrajinski/zemaljski značaj kao dio većih država ili je uživala status pune samostalnosti i nezavisnosti.

(iz Monografije "Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine", izdanje 2010. godine)

Antički period

Neki podaci pokazuju da je i među ilirskim plemenima na ovom prostoru postojala institucija narodne skupštine, koja je odlučivala o najvažnijim pitanjima od interesa za cijelu zajednicu. Karakterističan je primjer plemena Dezitijati do kojeg se došlo analizom jednog podatka rimskog historičara Diona o suđenju Batonu Breučkom u vrijeme Batonovog ustanka u prvoj deceniji naše ere. Dionov podatak o tome da je Baton Dezitijatski predao Batona Breučkog okupljenoj vojsci na suđenje i donošenje presude jedan je od značajnih pokazatelja koji na posredan način omogućavaju sagledavanje temelja unutrašnjeg uređenja dezitijatske društveno-političke formacije. Okupljena vojska predstavljala je svojevrsnu instituciju narodne skupštine, koja se u ovom konkretnom slučaju pojavljuje kao vrhovno suvereno i sudsko tijelo pred kojim odgovaraju i najviši politički zvaničnici.

SLJEDEĆI PERIOD