MENI

Прописи

Устав и важнији прописи

Устав Босне и Херцеговине саставни је дио Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, познатијег под називом Дејтонски мировни споразум, који је парафиран 21. новембра 1995. године у америчком граду Дејтону, а потписан 14. децембра 1995. године у Паризу.

Текст Устава БиХ представља Анекс 4 усвојеног мировног споразума, а њиме је Босна и Херцеговина трансформисана у сложену и децентрализовану државну творевину са два ентитета - Федерација БиХ и Република Српска.

Изворни текст Устава БиХ написан је на енглеском језику.

Закони и други акти релевантни за рад Парламентарне скупштине БиХ