MENI

57. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

28.5.2010 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  56. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Informacija o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, (razmatranje informacije u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika a u vezi s članom 13. Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine “Službeni glasnik BiH, br. 24/02,3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09);
 5. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi oslobađanja poreza zaposlenih građana BiH u međunarodnim institucijama, (realizacija u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma naroda);
 6. informiranje o aktivnostima  USAID-a i OSCE BiH o Programu podrške parlamentima-organizacija putovanja;
 7. Ostala pitanja
  a) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 10. stav (5) tačka c) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj  33/05) podnosilac : Agencija za poštanski promet BiH, akt broj: 01,02-50-2-1394/09 od 15.12.2009., (razmatranie zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovinika Doma);
  b) Dopis Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 07/2-40-5669-1/10 od 28.4.2010. (Obraćanje Micheline Calmy-Rey, predsjedavajuće KM VE, 26.4.2010.)