MENI

61. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

29.7.2010 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika  59. i 60. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane, sigurnosti i obavještajnosigurnosnih poslova, predlagač Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, (razmatranje zakona kada je predlagač zakona-delegat ili komisija Doma, član 96. Poslovnika Doma naroda);
 4. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, predlagač:  Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, predlagač:  Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 7. Razmatranje Zaključka donesenog na 3. sjednici Komisije pod tačkom 11. Tekuća pitanja: Preispitivanje Memoranduma o razumijevanju od 1.7.2001. godine između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ureda Visokog predstavnika koji državljane BiH zaposlene kod međunarodnih organizacija oslobađa poreza na dohodak
 8. Ostala pitanja
  a) Zahtjev za autentično tumačenje člana 114. stav (3) Zakona o policijskim službenicima („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/06, 15/08, 63/08 i 35/08), podnosilac: Granična policija Bosne i Hercegovine (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s čl. 131.-134. Poslovnika Doma),
  b) Zahtjev za autentično tumačenje člana 22. st. (2) i (3), člana 44. stav (2) tač. b) i c) i st. (3) i (4) Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08), podnosilac: Karate savez Bosne i Hercegovine (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s čl. 131.-134. Poslovnika Doma);
  c) Zahtjev za autentično tumačenje člana 27. stav (2) Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 25/04, 93/05 i 48/07), podnosilac: Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s čl. 131.-134. Poslovnika Doma);
  d) Zahtjev za autentično tumačenje člana 3. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09  ), podnosilac: Centralna Banka Bosne i Hercegovine (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s čl. 131.-134. Poslovnika Doma);
  e) Zahtjev za autentično tumačenje člana 51. stav (5) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09  ), podnosilac: Ured za razmatranje žalbi (razmatranje zahtjeva, postupak za autentično tumačenje - u skladu s čl. 131.-134. Poslovnika Doma).
  f) Zahtjev za autentičnim tumačenjem odredaba člana 2. stav (1) i člana 9. stav (6) Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj  24/05) podnosilac:Agencija za osiguranje u BiH;  (razmatranie zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovinika Doma);
  f) Izvještaj o studijskoj posjeti delegacije PSBiH Bundestagu, Parlamentu Saksonije i drugim vladinim institucijama Savezne Republike Njemačke, od 7. do 11.6.2010. (usvajanje izvještaja - postupak u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma).
  g) Izvještaj o studijskoj posjeti delegacije PSBiH Parlamentu, Vrhovnom sudu i drugim vladinim institucijama Republike Austrije, od 5. do 7.7.2010. (usvajanje izvještaja - postupak u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma).
  h) Prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, priređivač teksta: Ministarstvo pravde BiH (utvrđivanje prečišćenog teksta zakona – postupak u skladu s članom 26. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma).
 9. Ostalo.