MENI

58. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

14.6.2010 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika  56.  i 57. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju, broj 01-02-9-26/10 od 9.4.2010., predlagač Drago Kalabić, poslanik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (razmatranje zakona kada je predlagač zakona-poslanik ili komisija Doma, član 102 Poslovnika Predstavničkog doma);
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH; broj 01,02-34-6-649/10 od 7.5.2010., (razmatranje kada je predlagač-poslanik ili komisija Doma, član 96. Poslovnika Doma naroda);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini;  broj 01,02-025-28/10 od 14.4.2010.; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine, broj: 01-02-9-37/10 od 24. 5. 2010. godine; predlagač Privremena komisija za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 20100. godine (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 7. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2009. godinu; broj 01,02-50-3-595/10 od 22.4.2010.;  podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini; (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika a u vezi s članom 40.  stav (1) Zakona o zaštiti ličnih podataka  “Službeni glasnik BiH”, broj 49/06);
 8. Informacija o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika a u vezi s članom 13. Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine “Službeni glasnik BiH, br. 24/02, 3/03. 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09);
 9. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi oslobađanja poreza zaposlenih građana BiH u međunarodnim institucijama, (realizacija u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma naroda);
 10. Ostala pitanja
  a) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 50. stav (3) Općeg zakona o zadrugama (“Službeni glasnik BiH”, broj  18/03) podnosilac: Federacija BiH, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona;  (razmatranie zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovinika Doma);
  b) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 10.  stav (5), tačka c) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj  33/05) podnosilac: Agencija za poštanski saobraćaj BiH;  (razmatranie zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovinika Doma);
  c) informiranje o aktivnostima  USAID-a i OSCE BiH o Programu podrške parlamentima, s posebnim osvrtom na organiziranje stručnog savjetovanja “Osiguranje identičnih propisa u službenim jezicima u Bosni i Hercegovini”;
  d) Ostalo.