MENI

59. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

5.7.2010 10:30 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika  58. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, predlagač:  Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 5. Prijedlog strategije razvoja sporta u  Bosni i Hercegovini; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 6. Izvještaj o provođenju zakona u nadležnosti Centralne izborne komisija Bosne i Hercegovine, (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika;
 7. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine za 2009.; broj 01,02-50-3-758/10 od 9.6.2010.;  podnosilac: Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine; (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika a u vezi s članom 14.  Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine  “Službeni glasnik BiH”, br.: 32/02 I 56/04);
 8. Prijedlog za imenovanje člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH; broj 01,02-50-3-753/10 od 8.6.2010., Podnosilac: Vijeće ministara BiH  (razmatranje u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma naroda);
 9. Ostala pitanja
  a) Zahtjev za autentičnim tumačenjem odredaba člana 2. stav (1) i člana 9. stav (6) Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj  24/05) podnosilac: Agencija za osiguranje u BiH;  (razmatranie zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovinika Doma);
  b) Obavijest u vezi službenih putovanja u BiH, članova komisija; broj 01,02,03,02/a-50-3-778/10 od 15.6.2010., podnositelja Sekretarijata Zjasničke službe PS BiH;
  c) Dostavljanje materijala za sjednice Misiji OSCE-a , AKT osce-A OD 14.6.2010.
  d) informiranje o aktivnostima  USAID-a i OSCE BiH o Programu podrške parlamentima, s posebnim osvrtom na organiziranje stručnog savjetovanja “Osiguranje identičnih propisa u službenim jezicima u Bosni i Hercegovini”;
  e) Ostalo.

  Dopuna dnevnog reda

  1. Prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima predlagač:  Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
  2. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog isrodnih prava predlagač:  Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
  3. Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći;  broj 01,02-02-3-42/10 od 08.06.2010.; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine broj 01,02-02-5-39/10 od 04.06.2010.; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
  5. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2009., (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika;