MENI

56. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

4.5.2010 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  55. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Niko Lozančić (razmatranje zakona kada je predlagač zakona-poslanik, član 96 Poslovnika Doma naroda);
 4. Prijedlog zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju, predlagači poslanici kluba SNSD Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (razmatranje zakona kada je predlagač zakona-poslanik ili komisija Doma, član 96 Poslovnika Doma naroda);
 5. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o patentu; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika));
 8. Prijedlog zakona o žigu; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, predlagači delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 10. Zakon o izmjenama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 11. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika a u vezi s članom 18. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine “Službeni glasnik BiH, br. 8/02,10/02, 44/04, 102/09);
 12. Ostala pitanja
  a) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 50. stav (3) Općeg zakona o zadrugama (“Službeni glasnik BiH”, broj  18/3) podnosilac: Federacija BiH, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona;  (razmatranie zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovinika Doma);
  b) informiranje o aktivnostima  USAID-a i OSCE BiH o Programu podrške parlamentima-organizacija putovanja;
  c) Ostalo.