MENI

55. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

19.4.2010 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  54. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine predlagači: Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić, delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Ostala pitanja
  a) Zahtev za autentičnim tumačenjem člana 2. stav (1) i člana 9. stav (6) Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik BiH', broj 24105), podnosilac: Agencija za osiguranje u BiH (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovnika Doma);
  b) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 10. stav (5) tačka c) Zakona o poštama BiH (,,Službeni glasnik BiH", broj 33//05), podnosilac: Agencija za poštanski saobraćaj BiH (razmatranie zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovinika Doma);
  c) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 50. stav (3) Općeg zakona o zadrugama (“Službeni glasnik BiH”, broj  18/3) podnosilac: Federacija BiH, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona;  (razmatranie zahtjeva u skladu s članom 131. Poslovinika Doma);
  d) Dopis USAID-a i OSCE BiH o Programu podrške parlamentima-organizacija putovanja;
  e) Dopis Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-50-3-454/10 od 17.3.2010. o delegiranju stručnjaka u radu ustavnopravnih komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
  f) Upitnik Biroa za ljudska prava Tuzla.