MENI

52. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

12.2.2010 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  51. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o obligacionim odnosima; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagač:  Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni  i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu, predlagač  Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika); (razmatranje ovog Prijedloga predlagač je tražio po skraćenom postupku, o čemu se Dom naroda još nije izjasnio, pa će  Ustavnopravna komisija prvo odlučivati da li će ova tačka biti na dnevnom redu);
 9. Ostala pitanja
  1. Informiranje o doprinosu Švicarske u oblasti “ustavne reforme”: organiziranje Radionice “Reforma izbornog sistema: od stranačkog do glasanja za kandidata
  2. Informiranje o održanom stručnom savjetovanju “Iskustva u primjeni jJednistvanih pravila za izradu pravnih propisa u Institucijama BiH mogućnost njihovog unapređenja”.
  3. Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 1. stav 5. Zakona o zrakoplovstvu BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 2/04 i 13/03) podnosilac Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine-Granična policija Bosne i Hercegovine.