MENI

49. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

12.1.2010 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  48. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje i dogovor o realiziranju ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine; predlagač Slobodan Šaraba, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine; predlagač Slobodan Šaraba, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine; predlagač Slobodan Šaraba, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 7. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi obrazovanja Fonda za pravilnu nadoknadu  imovine (realizacija u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma naroda);
 8. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi oslobađanja poreza zaposlenih građana BiH u međunarodnim institucijama, (realizacija u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma naroda);.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentaren skupštine BiH za 2009. godinu;
 10. Razmatranje i usvajanje Orijentacionog radnog plana Ustavnopravne komisije za 2010. godinu.
 11. Ostala pitanja