MENI

42. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

9.9.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika  41. sjednice Komisije;
  2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nestalim licima, predlagač:  Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (član 96.. Poslovnika - Predlagač zakona-delegat ili komisija Doma);
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
  6. Prijedlog zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
  7. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
  8. Ostalo