MENI

29. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

26.11.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika  28. sjednice Povjerenstva;
  2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
  3. Prijedlog zakona o malodobnim počiniteljima kaznenih djela i kaznenopravnoj zaštitit djece i malodobnika; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;  predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  5. Utvrđivanje mišljenja na Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-16/08 od  3.11.2008. godine, o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti članka 13. Zakona o sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik biH“, br.29/00,16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 35/04, 61/04 i 32/07); podnositelja dr. Milorada Živkovića, zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  6. Informacija o stanju u oblasti imovinskih delikata u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na krivično djelo otuđenja vozila u 2006. i 2007. godini i u prvih šest mjeseci 2008. godine.
  7. Izbor članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (Rang lista Vijeća ministara BiH);
  8. Ostala pitanja:
    1. Informiranje o stanju vjerodostojnih tumačenja