MENI

27. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

21.10.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 26. sjednice Povjerenstva;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini; predlagatelj izaslanik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 5. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o genetički modificiranim organizmima, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacijskog društva Bosne i Hercegovine (ZARID);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 9. Ostala pitanja:
  a.    Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka  8. stavak (3) Zakona o koncesijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/02, I 56/04), podnositelj zahtjeva Komisija za koncesije  BiH;
  b.    Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 15. stavak (2) Zakona o osnivanju neovisnog operatera sustava za prijenosni sustav u BiH Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), podnositelj zahtjeva Neovisni operater sistava u BiH;
  c.    Zahtjev za tumačenjem “nekih odredaba” o oduzimanju državljanstava podnositelj zahtjeva Zajednička advokatska kancelarija Osman Mulahalilović I Faruk Latifović iz Brčkog;
  d.    Zahtjev za mišljenjem o stranom ulaganju podnositelj zahtjeva Pobjeda – Sport Goražde;
  e.    Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 48. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 I 48/05). podnositelj zahtjeva Vanjskotrgovinska komora BiH.