MENI

25. сједница Уставноправне комисије Дома народа

9.9.2008. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Верифицирање Записника 24. сједнице Повјеренства;
 2. Реализирање раније донесених закључака;
 3. Приједлог закона о допунама Закона о управним споровима; предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 4. Приједлог закона о престанку  Закона о флашираним питким водама Босне и Херцеговине; предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 5. Приједлог закона о јавним цестама, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шпорту у Босни и Херцеговини, предлагатељ Уставноправно повјеренство Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 7. Приједлог закона о допуни Закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине, предлагатељ Заступнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 8. Остала питања:
  а.      Захтјев за аутентичним тумачењем чланка 3. ставак (1) Закона о заштити права припадника националних мањина (“Службени гласник БиХ”, бр.: 12/0376/05), подноситељ закона Скупштина опћине Дервента;
  б.     Захтјев за аутентичним тумачењем чланка 2.3. ставак (1) точка 4. Изборног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 21/01, 7/02, 9/02,  20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 и 32/07), подноситељ захтјева Драган Давидовић из Гацка;
  ц.     Захтјев за аутентичним тумачењем одредаба из Поглавља 13. А Изборног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 21/01, 7/02, 9/02,  20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 и 32/07) подноситељ закона Скупштина опћине Добој,
  д.     Захтјев за аутентичним тумачењем чланка 42 Закона о јавном Радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 78/05). подноситељ захтјева Радиотелевизија Босне и Херцеговине.