MENI

23. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

10.6.2008 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 22. sjednice Povjerenstva;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka
 3. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara  BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine,  predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu u Bosni i Hercegovini; predlagatelj Ivo Miro Jović (prijedlog da Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda bude  predlagatelj ovog zakona);
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka; predlagatelji izaslanici: Alma Čolo, Mladen Ivanić i Ilija Filipović;
 14. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 15. Izvješće o radu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2007. godinu, podnositelj Središnje izborno povjerenstvo BiH;
 16. Ostala pitanja:
   1. Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana  35  Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/06), podnositelj zakona Enver Agić iz Tojšića, Centar bb.
   2. Zahtjev za autentičnim tumačenjem čl. 93. i 97. Zakona o policijskim službenicima BiH. ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 i 58/06)), podnositelj zahtjeva SPDS Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova;
   3. Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 23. stavak (1). točke c) i d). Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06). podnositelj zahtjeva Raiffeisn bank dd Bosna i Hercegovina,
   4. Zahtjev za autentičnim tumačenjem čl. 3.  i 10. Zakona o financiranju političkih partija (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/00). podnositelj zahtjeva Općina Stari Grad Sarajevo,