MENI

20. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

26.3.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 18. i 19. sjednice Povjerenstva;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine,  predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih  dobara od prirodinih i drugih nesreća u BiH, predlagateljaVijeća ministara Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, predlagatelj Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH;
 7. Utvrđivanje mišljenja na Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-6/07 od  4.2.2008. godine o Zahtjevu za pokretanje ustavnopravnog spora – ocjeni ustavnosti Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/04) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 24/06) podnositelja Milorada Živkovića u vrijeme podnošenja, dana 8.5.2007. godine, prvog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 8. Utvrđivanje mišljenja na Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-9/07 od  4.2.2008. godine o Zahtjevu za pokretanje ustavnopravnog spora – ocjeni ustavnosti Zakona o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 26/04) i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 42/04) podnositelja Milorada Živkovića u vrijeme podnošenja, dana 23.5.2007. godine, prvog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
 9. Izvješće o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, podnositelj Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine;
 10. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Povjerenstva za zaštitu podataka za 2008. godinu, podnositelj Povjerenstvo za zaštitu podataka Bosne i Hercegovine,
 11. Ostala pitanja.