MENI

12. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

29.10.2007 8:15 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika sa 11. sjednice;
  2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
  3. Prijedlog zakona o internoj reviziji u institucijama BiH; predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  4. Prijedlog zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  5. Prijedlog zakona o vinu i rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  6. Prijedlog zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 05-02-62-22/07, od 12.9.2007.
  8. Prijedlog zakona o športu u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  9. Prijedlog Kodeksa ponašanja za zastupnike i izaslanike, predlagatelj Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamenatrne skupštine Bosne i Hercegovine;
  10. Ostala pitanja.