MENI

09. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

28.8.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red: 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagatelj Niko Lozančić, zastupnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji, predlagatelj Niko Lozančić, zastupnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 10. Prijedlog zakona o dopunama Zakona BiH o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera; predlagatelj: izaslanik ranijeg saziva Doma naroda Parlamenatrne skupštine BiH Boško Šiljegović, a preuzeo ulogu predlagatelja izaslanik Slobodan Šaraba;
 11. Prijedlog zakona o športu u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 13. Tekuća pitanja.