MENI

06. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

6.6.2007 13:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice;
  2. Prijedlog okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
  3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o industrijskom vlasništvu; predlagatelj Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona BiH o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera; predlagatelj: izaslanik ranijeg saziva Doma naroda Parlamenatrne skupštine Bih Boško Šiljegović, a preuzeo ulogu predlagatelja izaslanik Slobodan Šaraba;
  6. Prijedlog zakona o okviru deviznog poslovanja, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  7. Prijedlog zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
  8. Izvješće Predsjedništva BiH o donesenim odlukama o pomilovanju za 2006. godinu;
  9. Tekuća pitanja.