MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2002. - 2006.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2002. - 2006.

 • Ime Prezime

  Branka Todorović

  sekretarka Predstavničkog doma
  (imenovana od strane Kolegija Predstavničkog doma na 52. sjednici, održanoj 24.11.2004.) 

 • Ime Prezime

  Jadranko Tomić

  sekretar Doma naroda 
  (imenovan od strane Kolegija Doma naroda, na 40. sjednici, održanoj 24.11.2004.)

 • Ime Prezime

  Vedran Hadžović

  sekretar Zajedničke službe
  (imenovan od strane Kolegija oba doma, na 9. zajedničkoj sjednici, održanoj 24.11.2004.)