MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2010. - 2014.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2010. - 2014.

 • Ime Prezime

  Bojan Ninković

  sekretar Predstavničkog doma
  (sekretar Doma u periodu od 1.2.2012. do 5.11.2013.)

 • Ime Prezime

  Dragoljub Reljić

  sekretar Predstavničkog doma
  (imenovan 5.11.2013.)

 • Ime Prezime

  Marin Vukoja

  sekretar Doma naroda
  (imenovan 2.2.2012.)

 • Ime Prezime

  Ferid Buljubašić

  sekretar Zajedničke službe
  (imenovan 1.2.2013.)