MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2006. - 2010.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2006. - 2010.

 • Ime Prezime

  Branka Todorović

  sekretarka Predstavničkog doma
  (imenovana 12.4.2007.) 

 • Ime Prezime

  Jadranko Tomić

  sekretar Doma naroda 
  (sekretar Doma u periodu od 14.3. do 16.3. 2007.)

 • Ime Prezime

  Marin Vukoja

  sekretar Doma naroda 
  (imenovan 24.9.2007.)

 • Ime Prezime

  Aljoša Čampara 

  sekretar Zajedničke službe
  (imenovan 12.4.2007.)*


  * Aljoša Čampara je imenovan za v.d. sekretara Doma naroda u periodu od 30.3.2007. do 24.9.2007.