MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2010. - 2014.

Članovi Kolegija Tajništva u sazivu 2010. - 2014.

 • Ime Prezime

  Bojan Ninković

  tajnik Zastupničkog doma
  (2.2.2012. – 5.11.2013)

 • Ime Prezime

  Dragoljub Reljić

  tajnik Zastupničkog doma 
  (5.11.2013. – 13.5.2015.)

 • Ime Prezime

  Marin Vukoja

  tajnik Doma naroda
  (1.2.2012. – 18.5.2015.)

 • Ime Prezime

  Ferid Buljubašić

  tajnik Zajedničke službe
  (2.2.2012. - 18.5.2015.)