MENI

Kolegij Sekretarijata

Članovi Kolegija

Radom Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH rukovodi Kolegij Sekretarijata koji čine sekretar Predstavničkog doma, sekretar Doma naroda i sekretar Zajedničke službe.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2018. - 2022.