MENI

47. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

24.6.2010. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  46. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka (drugo čitanje), predlagatelji: izaslanici Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić;
 6. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma (drugo čitanje) - akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice broj: 01-37-310/10 od 15. 2. 2010. godine;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH (prvo čitanje), predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
 10. Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju u 2009. godini;
 11. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 12. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini;
 13. Izvješće o radu Državne agencije za istragu i zaštitu (SIPA) za 2009. godinu, s Izjašnjenjem o određenim pitanjima;
 14. Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture u BiH za 2009. godinu i Plan rada Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture u BiH za 2010. godinu;
 15. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2009. godini;
 16. Informaciju o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 17. Imenovanje pet članova Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku u Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim  zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud sukladno zakonu BiH (Prijedlog kandidatske liste Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova, 30. 3. 2010.);
 18. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije;
 19. Utvrđivanje smjernica za djelovanje privremenim izaslanstvima koja u ime Bosne i Hercegovine sudjeluju na međunarodnim skupovima– predlagatelj izaslanik Slobodan Šaraba;
 20. Prijedlog za imenovanje članova iz Doma naroda u Međuresornu radnu skupinu koja bi radila na izmjeni (akt Ministarstva pravde BiH)
  -          Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH
  -          Zakon o Vijeću ministara BiH
  -          Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
  -          Zakona o reviziji institucija BiH
  -          Zakona o upravi
  -          Zakon o javnim nabavama BiH
 21. Davanje suglasnosti za otkazivanje Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine, usvojene u Londonu 6. svibnja 1969. godine;
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o vojnoj dotaciji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske, Provedbenog protokola o financijskoj pomoći između Ministarstva obrane BiH i Glavnog stožera Republike Turske i Logističkog provedbenog protokola između Ministarstva obrane BiH i Glavnog stožera Republike Turske;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne” d.d. Mostar (EPHZHB) za projekt Dopunske mjere za Vjetroelektranu Mesihovina;
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima – Strasbourg,  5. 11. 1992. godine;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o suradnji u oblasti unutarnje sigurnosti;
 26. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj – Projekat gasifikacije Srednjebosanskog kantona;
 27. Davanje suglasnosti za ratificiranje Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992;
 28. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
 29. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Projekt za otpadne vode u Sarajevu;
 30. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu i  projektu KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar za projekt Vjetroelektrana Mesihovina. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.