MENI

47. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

24.6.2010. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника  са 46. сједнице Дома народа;
 3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о граничној контроли по хитном поступку, у складу с чланом 122. Пословника;
 4. Предлог закона о измјени и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија (друго читање), предлагачи: делегати Душанка Мајкић, Илија Филиповић и Хазим Ранчић;
 6. Предлог ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума (друго читање), акт Министарства за људска права и избјеглице, број 01 – 37 – 310 /10 од 15. 02. 2010. године);
 7. Предлог закона о измјенама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Представнички дом;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 9. Предлог измјена и допуна Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ (прво читање), предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 10. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2009. години;
 11. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине за 2009. годину;
 12. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини;
 13. Извјештај о раду Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) за 2009. годину, са Изјашњењем о одређеним питањима;
 14. Извјештај о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре у БиХ за 2009. годину и План рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре у БиХ за 2010. годину;
 15. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини за 2009. годину;
 16. Информацију о раду Тужилаштва Босне и Херцеговине за 2009. годину;
 17. Именовање пет чланова Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд БиХ, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом БиХ или међународним уговором чији је потписник БиХ или други суд у складу са законом БиХ (Предлог листе кандидата Привремене заједничке комисије оба дома, 30. 03. 2010. године);
 18. Именовање вршиоца дужности директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
 19. Утврђивање смјерница за дјеловање привременим делегацијама које у име Босне и Херцеговине учествују на међународним скуповима – предлагач делегат Слободан Шараба;
 20. Предлог за именовање чланова из Дома народа у Интерресорну радну групу која би радила на измјени (акт Министарства правде БиХ)
  -          Закона о министарствима и другим органима управе БиХ
  -          Закон о Савјету министара БиХ
  -          Закона о државној служби у институцијама БиХ
  -          Закона о ревизији институција БиХ
  -          Закона о управи
  -          Закон о јавним набавкама БиХ
 21. Давање сагласности за отказивањe Европске конвенције о заштити археолошке баштине, усвојене у Лондону 06. маја 1969. године;
 22. Давање сагласности за ратификацију Споразума о војном гранту између Савјета министара БиХ и Владе Републике Турске, Имплементационог протокола и финансијској помоћи између Министарства одбране БиХ и Генералштаба Републике Турске и Логистичког имплементационог протокола између Министарства одбране БиХ и Генералштаба Републике Турске;
 23. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању и пројекту између КфW, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и Јавног предузећа “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар (ЕПХЗХБ) за пројекат Допунске мјере за Вјетроелектрану Месиховина;
 24. Давање сагласности за ратификацију Европске повеље о регионалним и мањинским језицима – Стразбур,  05. 11. 1992. године;
 25. Давање сагласности за ратификацију Споразумa између Савјета министара БиХ и Владе Републике Француске о сарадњи у области унутрашње безбједности;
 26. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој – Пројекат гасификације Средњебосанског кантона;
 27. Давање сагласности за ратификацију Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и кориштењу прекограничних водотока и међународних језера из 1992;
 28. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Свете Столице о душобрижништву католичких вјерника, припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине;
 29. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој – Пројекат за отпадне воде у Сарајеву;
 30. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму и  пројекту КфW, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и Јавног предузећа “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар за пројекат Вјетроелектрана Месиховина. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.