MENI

47. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Nikoli Špiriću i Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH: 1.Koji su razlozi, zašto Vijeće ministara BiH nije na zajedničkoj sjednici s Vladom Hrvatske pokrenulo pitanje rješavanja spora koji postoji između HET-a i HEP-a a čije je rješenje u nadležnosti organa koji su prije dva dana imali zajednički sastanak i rješavali otvorena pitanja između ove dvije susjedne zemlje? 2.Kada će Telekom Republike Srpske (m:tel) otkloniti kvar na svojoj mreži i time prestati građanima koji su korisnici ovog mobilnog operatera nezakonito uzimati novac na području istočne Hercegovine?

Odgovor
Majkić, Dušanka

Delegat Dušanka Majkić postavila je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH – Ministarstvo odbrane: Obrazloženje: Poznato je da je Ministarstvo odbrane od početka maja 2007. do juna 2008. godine u Ukrajini izvršilo remont 5. kom. helikoptera i to: M-8MTV1 br. 1803, M-8MTV1 br. 2814. Mi – 8T br.272, Mi – 8T br. 369 i M – 17 br.1804. Izvršilac je bila firma iz Kijeva, koja je pored remonta helikoptera za potrebe OS BiH izvršila i obuku pilota za navedene tipove helikoptera (4 pilota, 2 letača i 9. mehaničara). Za navedene usluge MO platilo je višemilionski iznos da bi se nedavno utvrdilo da remontovani helikopteri nemaju kvalitet opterećenja za bezbjedno letenje. Prema informaciji posade ovih helikoptera, remontovani helikopteri bi morali da nose teret od 4,5 t. Sada, nakon završenog remonta konstatovano je da ne mogu podnijeti opterećenje veće od 2,5 t. Pitanje glasi: Da li je nakon izvršenog remonta dovedeno u pitanje izvršenje zadataka od strane OSBiH (civilne namjene, mirovne misije itd.) i da li su OS nakon remonta dobile sasvim neupotrebljive helikoptere za koje je plaćen ogroman novac iz budžeta institucija BiH? Da li su ispoštovane procedure po Zakonu o javnim nabavkama?

Odgovor
Rančić, Hazim

Delegat Hazim Rančić postavio je sljedeće pitanje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih poslova, Upravi AD Elektroprijenos Banja Luka, Upravnom odboru AD Elektroprijenos Banja Luka. Da li Uprava i Upravni odbor AD Elektroprijenos Banja Luka rade u skladu sa zakonom?

Odgovor