MENI
26.4.2012

Članovi Delegacije PSBiH u PS VE, Milica Marković i Saša Magazinović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma, Božo Ljubić i Visoki predstavnik, Valentin Incko prisustvovali sjednici Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope


Članovi stalne Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, Milica Marković i Saša Magazinović i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Božo Ljubić prisustvovali su sjednici Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana članica Vijeća Evrope (Monitoring komitet), koja je održana u okviru Aprilskog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.

Na sjednici kojoj je prisustvovao Visoki predstavnik Valentin Incko, razgovarano je o postignutim rezultatima u vezi sa euroatlantskim integracijama naše zemlje, kao i o onome što je potrebno uraditi u narednom periodu, pri čemu je naglasak dat na neophodnost implementiranja Presude suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
Valentin Incko se tokom svog izlaganja osvrnuo na pozitivne pomake do kojih je u posljednje vrijeme došlo u našoj zemlji. Naglasio je da je poboljšana politička atmosfera rezultirala formiranjem Vijeća ministara BiH, usvajanjem Zakona o popisu stanovništva, Zakona o državnoj pomoći, kao i dogovorom o vojnoj imovini, koji će u značajnoj mjeri uticati na bosanskohercegovačku poziciju na predstojećem zasjedanju NATO-a u Čikagu. Incko je izrazio optimizam i u pogledu ispunjenja preostalih obaveza BiH.

Početkom juna izvjestioci Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Karin S. Woldseht i Egidijus Vareikis, posjetit će Bosnu i Hercegovinu sa ciljem daljeg praćenja njenih postprijemnih obaveza, tako da se može očekivati da će se na dnevnom redu junskog zasjedanja PS Vijeća Evrope naći i novi Izvještaj o BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću