MENI
23.1.2020

Konstituirane zajedničke komisije oba doma PSBiH

Izborom predsjedavajućih, te prvih i drugih zamjenika predsjedavajućih, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas su konstituirane zajedničke komisije oba doma PSBiH. 

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH izabran je Asim Sarajlić. Za prvu zamjenicu predsjedavajućeg izabrana je Borjana Krišto, a za drugu zamjenicu Dušanka Majkić. Članovi ove Komisije su još i poslanici Šemsudin Mehmedović, Sanja Vulić, Dragan Mektić, Dženan Đonlagić i Zukan Helez, te delegati Amir Fazlić, Sredoje Nović, Marina Pendeš i Bariša Čolak.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH izabran je Nermin Nikšić. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran je Sredoje Nović, a za drugog zamjenika Predrag Kožul. Članovi ove Komisije su još i poslanici Safet Softić, Nenad Stevandić, Mirko Šarović i Zlatan Begić, te delegati Munib Jusufović, Asim Sarajlić, Nikola Špirić, Marina Pendeš i Bariša Čolak.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH izabran je Šemsudin Dedić. Za prvu zamjenicu predsjedavajućeg izabrana je Lidija Bradara, a za drugog zamjenika Dragan Bogdanić. Članovi ove Komisije su još i poslanici Mirsad Kukić, Jasmin Emrić, Jakov Galić i Enver Bijedić, te delegati Munib Jusufović, Amir Fazlić, Lazar Prodanović, Mladen Bosić i Zlatko Miletić.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH je Nikola Lovrinović, dok je za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran Lazar Prodanović, a za drugog zamjenika Halid Genjac. Članovi ove Komisije su još i poslanici Denis Zvizdić, Snježana Novaković – Bursać, Branislav Borenović i Saša Magazinović, te delegati Denis Bećirović, Amir Fazlić, Mladen Bosić, Lidija Bradara i Bariša Čolak.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH izabran je Obren Petrović. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran je Bariša Čolak, a za drugog zamjenika Amir Fazlić. Članovi ove Komisije su još i poslanici Nermin Mandra, Safet Softić, Borjana Krišto, Vlatko Glavaš i Nebojša Radmanović, te delegati Asim Sarajlić, Sredoje Nović, Nikola Špirić i Lidija Bradara.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH izabran je Lazar Prodanović. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran je Edin Mušić, a za drugu zamjenicu Darijana Filipović. Članovi ove Komisije su još i poslanici Ljubica Miljanović, Aida Baručija, Mirjana Marinković – Lepić i Jakov Galić, te delegati Denis Bećirović, Munib Jusufović, Dušanka Majkić, Lazar Prodanović, Zlatko Miletić i Marina Pendeš. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću