MENI
1.11.2019

Održana 47. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 47. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Kazneno-popravnom zavodu Doboj.

Na sjednici Nezavisne komisije, koja je održana u Doboju, k znanju je primljeno i MišljenjeMinistarstva pravde BiH, broj: 07-02-4-8188/19 od 26. septembra 2019.godine.

Članovi Nezavisne komisije utvrdili su i Plan aktivnosti za novembar 2019. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću