MENI
1.11.2019.

Одржана 47. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере

На 47. сједници Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине примљена је к знању Информација о посјети чланова Независне комисије Казнено-поправном заводу Добој.

На сједници Независне комисије, која је одржана у Добоју, к знању је примљено и МишљењеМинистарства правде БиХ, број: 07-02-4-8188/19 од 26. септембра 2019.године.

Чланови Независне комисије утврдили су и План активности за новембар 2019. године. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу