MENI
1.11.2019.

Održana 47. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere

Na 47. sjednici Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukaldno zakonu Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija o posjetu članova Neovisnog povjerenstva Kazneno-popravnom zavodu Doboj.

Na sjednici Neovisnog povjerenstva, koja je održana u Doboju, k znanju je primljeno i MišljenjeMinistarstva pravde BiH, broj: 07-02-4-8188/19 od 26. rujna 2019.godine.

Članovi Neovisnog povjerenstva utvrdili su i Plan aktivnosti za studeni 2019. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću