MENI
24.10.2019

Održana 54. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na 54. sjednici podržalo je inicijativu za donošenje Zakona o vijećima/savjetima nacionalnih manjina u BiH, čiji je predlagač Nedžad Jusić.

K znanju je primljen odgovor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije koji se odnosi na preispitivanje javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinasiranje projekata institucija kulture u BiH“ od 30. jula 2018.

K znanju je primljena i Informacija sa uvodnog sastanka projekta Vijeća Evrope i Evropske unije „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, održanog 15. oktobra 2019. godine.

Usvojen je Izvještaj sa 3. zajedničkog sastanka svih vijeća nacionalnih manjina u BiH, te naglašeno da se saradnja između vijeća nacionalnih manjina na svim nivoima u BiH treba nastaviti.

Vijeće nacionalnih manjina BiH dodijelilo je zahvalnicu NJ.E. ambasadoru Drahoslavu Stefaneku, šefu Ureda Vijeća Evrope u BiH, za izuzetnu podršku promociji rada Vijeća nacionalnih manjina BiH i unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću