MENI
24.10.2019.

Održana 54. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na 54. sjednici podržalo je inicijativu za donošenje Zakona o vijećima/savjetima nacionalnih manjina u BiH, čiji je predlagatelj Nedžad Jusić.

K znanju je primljen odgovor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije koji se odnosi na preispitivanje javnog natječaja za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinaciranje projekata institucija kulture u BiH“ od 30. srpnja 2018.

K znanju je primljena i Informacija sa uvodnog sastanka projekta Vijeća Europe i Europske unije „Promidžba različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, održanog 15. listopada 2019. godine.

Usvojeno je Izvješće sa 3. zajedničkog sastanka svih vijeća nacionalnih manjina u BiH, te naglašeno da se suradnja između vijeća nacionalnih manjina na svim razinama u BiH treba nastaviti.

Vijeće nacionalnih manjina BiH dodijelilo je zahvalnicu NJ.E. veleposlaniku Drahoslavu Stefaneku, šefu Ureda Vijeća Europe u BiH, za izuzetnu potporu promidžbi rada Vijeća nacionalnih manjina BiH i unaprjeđenje položaja pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću