MENI
14.10.2019

Reagiranje: Parlamentarna skupština BiH nije dužnik prema Interparlamentarnoj uniji

Povodom netačnih informacija da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine među dužnicima prema Interparlamentarnoj uniji, radi potpune istine javnosti prezentiramo sljedeće činjenice:

Potpuno su netačne tvrdnje da je Bosna i Hercegovina među zemljama koje nisu platile godišnju naknadu za članstvo u Interparlamentarnoj uniji (IPU) kao i kontribuciju za članstvo u Grupi 12+ IPU.

Naime, 1. aprila 2019. godine u svrhu godišnje članarine PSBiH u Grupi 12+ Interparlamentarne unije izvršena je uplata 536 eura (kopija naloga za uplatu u prilogu) a u potpunosti je izmirena i kontribucija za članstvo Parlamentarne skupštine BiH u IPU za ovu godinu (kopija naloga za uplatu također u prilogu).

Dakle, bilo kakvih dugovanja - nema. Štaviše, na bilo kojem aktuelnom dokumentu Interparlamentarne unije na kojem su nabrojane zemlje članice sa neizmirenim finansijskim obavezama nema imena Bosne i Hercegovine.

Na žalost, obzirom da je nakon prve objave sadržaj ove netačne vijesti multipliciran i na većem broju portala, prinuđeni smo ispravku publicirati i na službenoj web stranici PSBiH i dostaviti je širem krugu korisnika a ne samo medijima koji su objavili informaciju kako bismo zaustavili ili bar umanjili njene negativne efekte po ugled Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

Kopije naloga za uplatu  

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću