MENI
14.10.2019.

Reagiranje: Parlamentarna skupština BiH nije dužnik prema Interparlamentarnoj uniji

U povodu netočnih informacija da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine među dužnicima prema Interparlamentarnoj uniji, radi potpune istine javnosti prezentiramo sljedeće činjenice:

Potpuno su netočne tvrdnje da je Bosna i Hercegovina među zemljama koje nisu platile godišnju naknadu za članstvo u Interparlamentarnoj uniji (IPU) kao i kontribuciju za članstvo u Grupi 12+ IPU.

Naime, 1. travnja 2019. godine u svrhu godišnje članarine PSBiH u Skupine 12+ Interparlamentarne unije izvršena je uplata 536 eura (kopija naloga za uplatu u prilogu) a u potpunosti je izmirena i kontribucija za članstvo Parlamentarne skupštine BiH u IPU za ovu godinu (kopija naloga za uplatu također u prilogu).

Dakle, bilo kakvih dugovanja - nema. Štaviše, na bilo kojem aktualnom dokumentu Interparlamentarne unije na kojem su nabrojane zemlje članice sa neizmirenim financijskim obvezama nema imena Bosne i Hercegovine.

Na žalost, obzirom da je nakon prve objave sadržaj ove netočne vijesti multipliciran i na većem broju portala, prinuđeni smo ispravku publicirati i na službenoj web stranici PSBiH i dostaviti je širem krugu korisnika a ne samo medijima koji su objavili informaciju kako bismo zaustavili ili bar umanjili njene negativne učinke po ugled Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

Kopije naloga za uplatu  


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću