MENI

Dom naroda

Privremena / Ad hoc povjerenstva

Privremena povjerenstva Doma - Dom svojim zaključkom može, na prijedlog zastupnika ili kluba zastupnika, utemeljiti privremena povjerenstva Doma za razmatranje provedbe ili pripreme određenoga akta ili pitanja, ili istražna povjerenstva.

Predlagatelj je dužan predložiti ciljeve i zadaću а zadaća i sastav povjerenstva utvrđuju se zaključkom Doma.

Trenutno djeluju sljedeća privremena povjerenstva:Ad-hoc povjerenstva Doma naroda koja su okončala svoj rad 2014. - 2018.

Privremeno istražno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pribavljanje informacija o vanjskopolitičkom statusu Bosne i Hercegovine

Članovi: Mario Karamatić, Ognjen Tadić, Safet Softić, Fahrudin Radončić, Nebojša Radmanović i Bariša Čolak 

Povjerenstvo počelo sa radom 29.5.2017.  
Povjerenstvo okončalo rad 20.2.2018. 

Ad-hoc povjerenstva Doma naroda koja su okončala svoj rad 2006. - 2010.

Ad hoc povjerenstvo za pripremu izmjena i dopuna, kao i prečišćenog teksta Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Članovi: Ilija Filipović, Dušanka Majkić, Hazim Rančić
Povjerenstvo okončalo rad: 30.09.2010.