MENI

Дом народа

Привремене / ад хок комисије

Привремене комисије Дома - Дом својим закључком може на предлог посланика или клуба посланика формирати привремене комисије Дома за разматрање извршења или припремање одређеног акта или питања или истражне комисије.

Предлагач је дужан да предложи циљеве и задатке а задаци и састав комисије утврђују се закључком Дома.

Тренутно дјелују сљедеће привремене комисије:
Ад хок комисије Дома народа које су окончале свој рад 2006 - 2010

Ад хок комисија за припрему измјена и допуна, као и пречишћеног текста Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Чланови: Илија Филиповић, Душанка Мајкић, Хазим Ранчић
Kомисија окончала рад: 30.09.2010.