MENI

Дом народа

Привремене / ад хок комисије

Привремене комисије Дома - Дом својим закључком може на предлог посланика или клуба посланика формирати привремене комисије Дома за разматрање извршења или припремање одређеног акта или питања или истражне комисије.

Предлагач је дужан да предложи циљеве и задатке а задаци и састав комисије утврђују се закључком Дома.

Тренутно дјелују сљедеће привремене комисије:

Привремена истражна комисија Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за прибављање информација о спољнополитичком статусу Босне и Херцеговине
Чланови: 

Марио Караматић, Огњен Тадић, Сафет Софтић, Фахрудин Радончић, Небојша Радмановић и Бариша Чолак  

Комисија почела са радом 29.05.2017. годинеАд-хок комисије Дома народа која су окончала свој рад 2006 - 2010