MENI

Дом народа

Привремене / ад хок комисије

Привремене комисије Дома - Дом својим закључком може на предлог посланика или клуба посланика формирати привремене комисије Дома за разматрање извршења или припремање одређеног акта или питања или истражне комисије.

Предлагач је дужан да предложи циљеве и задатке а задаци и састав комисије утврђују се закључком Дома.

Тренутно дјелују сљедеће привремене комисије:


Ад-хок комисије Дома народа која су окончала свој рад 2014 - 2018

Привремена истражна комисија Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за прибављање информација о спољнополитичком статусу Босне и Херцеговине
Чланови: 

Марио Караматић, Огњен Тадић, Сафет Софтић, Фахрудин Радончић, Небојша Радмановић и Бариша Чолак  

Комисија почела са радом 29.05.2017. године
Комисија окончала рад 20.2.2018. годинеАд-хок комисије Дома народа која су окончала свој рад 2006 - 2010

Ад хок комисија за припрему измјена и допуна, као и пречишћеног текста Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Чланови: Илија Филиповић, Душанка Мајкић, Хазим Ранчић
Kомисија окончала рад: 30.09.2010.