MENI

65. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

29.5.2019. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са64. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-289/19 од 06. 02.2019. Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1270/19 од 16. 04. 2019. године;
  b) жалба број: 05/2-50-17-374/19 од 18. 02.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1647/19 од 23. 04. 2019. године;
  c) жалба број: 05/2-50-17-514/19 од 06. 03.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-2298/19 од 18. 04. 2019. године;
  d) жалба број: 05/2-50-17-764/19 од 28.01.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-999/19 од 05.04.2019. године;
  e) жалба број: 05/2-50-17-808/19 од 15. 04.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3560/19 од 23. 04. 2019. године;
  f) жалба број: 05/2-50-17-830/19 од 17.04.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3845/19 од 23. 04. 2019. године;
  g) упит број: 05/2-50-17-760/19 од 05. 04.2019. и Одговор Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3207/19-2 од 05. 04. 2019. године.
 3. Текућа питања

 

  

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.