MENI

65. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

29.5.2019. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 64. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-289/19 od 6. 2. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1270/19 od 16. 4. 2019.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-374/19 od 18. 2. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1647/19 od 23. 4. 2019.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-514/19 od 6. 3. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2298/19 od 18. 4. 2019.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-764/19 od 28. 1. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-999/19 od 5. 4. 2019.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-808/19 od 15. 4. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3560/19 od 23. 4. 2019.,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-830/19 od 17.4.2019. i Izvješće Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3845/19 od 23. 4. 2019.,
  h) upit broj: 05/2-50-17-760/19 od 5. 4. 2019. i Odgovor Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3207/19-2 od 5. 4. 2019.;  
 3. Tekuća pitanja.

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.