MENI

16. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

7.11.2017. 12:15 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификацијазаписника са 15. сједнице Комисије;
  2. Разматрање:
    a) Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и
    b) Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ;
  3. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за период 01. 01. - 30. 06. 2017. године (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
  4. Текућа питања.