MENI

16. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

7.11.2017. 12:15 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 15. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje:
    a) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i
    b) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH,
  3. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  za razdoblje od 1.1. do 30.6.2017. (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Tekuća pitanja.