MENI

3. sjednica Neovisnog odbora

28.9.2009. 12:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Neovisnog odbora,
  2. Nastavak razmatranja i usvajanje Poslovnika o radu Neovisnog odbora,
  3. Tekuća pitanja