MENI

3. сједницa Независног одбора

28.9.2009. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 2. сједнице Независног одбора,
  2. Наставак разматрања и усвајање Пословника о раду Независног одбора,
  3. Текућа питања