MENI

10. сједница Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

31.10.2016. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Izvješća o posjetu članova Neovisnog povjerenstva Pritvorskoj jedinici Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija;
  3. Odgovor na predstavku zatvorenika KPZ-a Tuzla;
  4. Informacija o posjetu članova Neovisnog povjerenstva KPZ-u Sarajevo;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za studeni 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE