MENI

10. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

31.10.2016. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 9. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о посјети чланова Независне комисије Притворској јединици Завода за извршење кривичних санкција;
  3. Одговор на представку затвореника КПЗ-а Тузла;
  4. Информација о посјети чланова Независне комисије КПЗ-у Сарајево;
  5. Текућа питања
    а) План активности за новембар 2016. године   

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ