MENI

7. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

2.3.2016. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:  1. Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje:
    a. Prijedloga teksta Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinitelj: Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
    b. Prijedloga obavijesti o Javnom natječaju za imenovanje ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinitelj: Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Razmatranje Prijedloga povelje Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Parlamentarnoj skupštini BiH (sačinitelj: tajnik Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Tekuća pitanja.