MENI

7. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

2.3.2016. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:  1. Верификација записника са 6. сједнице Комисије,
  2. Разматрање:
    a. Приједлога текста Јавног конкурса за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
    b. Приједлога обавјештења о Јавном конкурсу за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  3. Разматрање Приједлога повеље Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (GOPAC) у Парламентарној скупштини БиХ (сачинилац: секретар Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  4. Текућа питања.