MENI

9. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

10.5.2016. 11:00 sala 1/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika sa 8. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2015. godinu (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
  3. Otvaranje zaprimljenih kuverti dostavljenih od strane kandidata za ravnatelja i zamjenike ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, po zahtjevu Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
  4. Dogovor o daljim aktivnostima u svezi s provođenjem natječajne procedure za imenovanje ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  5. Tekuća pitanja.