MENI

9. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

10.5.2016. 11:00 сала 1/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 8. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2015. годину (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
  3. Отварање запримљених коверти достављених од стране кандидата за директора и замјенике директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, по захтјеву Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
  4. Договор о даљим активностима у вези са провођењем конкурсне процедуре за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције,
  5. Текућа питања.